Huvudansvarig

Lars Lindström

Elansvarig

Håkan Karlsson
Hans Östman

Platsansvarig

Christer Carlsson

Utflykterna

Turistbyrån Kristinehamn