Söndag 8 juli

08.00 Flaggor hissas
08.00 – 22.00 Inkörning, Receptionen öppen
13.30 – 16.30 Pirattur på Vänern:Bojorten
(Förbokas Visit Kristinehamn, Pris: vuxen 350 SEK barn 275 SEK)
18.00 – 19.00 Långbord med information i kvarteren
19.00 – 00.30 Pub & underhållning
20.00 – 22.00 Dragspelsklubben spelar
21.00 Flaggor halas
22.00 Lottdragning

Måndag 9 juli

KABE dagen

08.00 Flaggor hissas
08.00 – 12.00 Fortsatt inkörning
08.00 – 16.00 Receptionen öppen
10.00 – 12.00 & 16.00 – 18.00 Sponsorbyn öppen
11.00 – 13.00 Guidad busstur Picassoudden – Gustavsvik
13.30 – 16.30  Pirattur på Vänern:Bojorten
(Förbokas Visit Kristinehamn, Pris: vuxen 350 SEK barn 275 SEK)
14.45 – 16.00 Invigningsceremoni, musik Bertil & Anita
17.00 – 19.00 Ölprovning med guidning på Wermlands Brygghus
18.00 – 19.00 Långbord i kvarteren
19.00 – 22.00 Ungdomsaktivitet tema
20.00 – 00.30 Pub & Underhållning, Mama Tears
21.00 Flaggor halas
22.00 Lottdragning
Bussar till och från centrum och aktiviteter; se NCT tidtabell

Tisdag 10 juli

KAMA dagen

08.00 Flaggor hissas
08.00 – 12.00 Receptionen öppen
10.00 – 17.00 Sponsorbyn öppen
13.00 – 17.00 Marknadstorg Smaka på Kristinehamn
13.30 – 16,30 Pirattur på Vänern:Bojorten, Förbokas Visit Kristinehamn
(Pris: Vuxen 350 SEK, barn 275 SEK)
18.00 – 19.00 Grillkväll
19.00 – 22.00 Ungdomsaktivitet tema
20.00 – 24.00 Pub , Mama Tears
21.00 Flaggor halas
22.00 Lottdragning
Bussar till och från centrum och aktiviteter; se NCT tidtabell

Onsdag 11 juli

ADRIA dagen

08.00 Flaggor hissas
08.00 – 12.00 Receptionen öppen
10.00 – 17.00 Sponsorbyn öppen
10.00 – 13.00 Caramba träning (A9 körplan)
11.00 – 16.00 Busstur Kristinehamns konstmuseum och gruppguidning Lars Lerins Sandgrund i Karlstad
15.00 – 16,30 Föreläsning om drottning Kristina på Kristinehamns historiska.Pris 50 SEK, betalas på plats
16,30             Historisk stadsvandring i Järnets stad med guide. Mötesplats Nordenfeldtska huset (Betalas på plats. Pris 50 SEK)
17.00 – 19.30 Skärgårdstur/räkkryss ToR Picasso med Bojorten
18.00 – 19.00 Långbord i kvarteren
19.00 – 22.00 Ungdomsdisco
20.00 – 24.00 Pub 
21.00 – 00.00 Adam Fresk & Micke spelar
21.00 Flaggor halas

Bussar till och från centrum och aktiviteter; se NCT tidtabell

Torsdag 12 juli

Caravanförsäkring dagen

08.00 Flaggor hissas
08.00 – 12.00 Receptionen öppen
10.00 – 13.00 Caramba tävling, Södra Torget (Kristinehamns centrum)
13.00 – 17.00 Sponsorbyn öppen
13.30 – 16.00 Utflykt till Niklasdams Pelargonmuseum & vandring på Järnleden inkl. fika/bröd
15.00 – 15,30  Föreläsning om drottning Kristina på Kristinehamns historiska.Pris 50 SEK ,betalas på plats.
16.30               Historisk stadsvandring i Järnets stad, betalas på plats. Mötesplats Nordenfeldtska huset (Betalas på plats. Pris 50 SEK)
17.00 – 18.00 NCT 2019 presentation
18.00 – 19.00 Räkfrossa
19.00 – 22.00 Ungdomsdisco
20.00 – 24.00 Pub 
21.00 – 00.00 Dansband spelar
21.00 Flaggor halas
22.00 Lottdragning
Bussar till och från centrum och aktiviteter; se NCT tidtabell
Sommarteater Bröderna Lejonhjärta på Gustafsvik Bokas hos turistbyrån

Fredag 13 juli

ELMIA dagen

08.00 Flaggor hissas
08.00 – 16.00 Receptionen öppen
10.00 – 15.00 Sponsorbyn öppen
10.00 – 15.00 Manöverkörning (A9 körplan)
15.30 – 16.30 Officiell avslutning, musik Bertil & Anita
17.00 – 19.30 Skärgårdstur/räkkryss ToR Picasso med Bojorten
18.00 – 19.00 Långbord i kvarteren
20.00 – 23.00 Pub
20.00 – 22.00 Dragspelsklubben eller Quiz
21.00 Flaggor halas

Bussar till och från centrum och aktiviteter; se NCT tidtabell
Sommarteater Bröderna Lejonhjärta på Gustafsvik Bokas hos turistbyrån

Lördag 14 juli

08.00 Flaggor hissas
08.00 – 12.00 Receptionen öppen
10.00 Strömmen bryts
08.00 – 12.00 Utcheckning
12.00 Flaggor halas
Sommarteater Bröderna Lejonhjärta på Gustafsvik Bokas hos turistbyrån
Turistbyrån kommer att finnas på plats och lämna tips på intressanta utflykter och aktiviteter.